Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos įstatymo 63 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. T-332 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kuršėnų ligoninę, viešąją įstaigą Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą ir viešąją įstaigą Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatoriją ir Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės, viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro ir viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos reorganizavimo sąlygų aprašas.

            Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Kuršėnų ligoninė (toliau – VšĮ Kuršėnų ligoninė), juridinio asmens kodas – 175875052, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 10, Kuršėnai, Šiaulių r., duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

            Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Šiaulių r. PSPC), juridinio asmens kodas – 175874865, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai, Šiaulių r., duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

            Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija (toliau – VšĮ Gruzdžių ambulatorija), juridinio asmens kodas – 175892888, buveinės adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 13, Gruzdžiai, Šiaulių r., duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

            Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas sujungimo būdu, VšĮ Kuršėnų ligoninę sujungiant su VšĮ Šiaulių PSPC ir VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija kurios pavadinimas po reorganizavimo – viešoji įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras.

             Nuo 2024 m. vasario 1 d. visos VšĮ Kuršėnų ligoninės, VšĮ Šiaulių PSPC ir VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centrui.

              Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (www.kursenai-medicina.lt, www.siauliurpspc.lt,www.gruzdziuambulatorija.lt) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

              Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėje www.siauliurpspc.lt.

REORGANIZAVIMO SĄLYGU APRAŠAS

 

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework