Maloniai primename, kad 2021 m. rugsėjo 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-2149 „Dėl Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų plano patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja teisės akto redakcija, kurioje kryptingai siekiama kurti bei palaikyti darbuotojų psichologinei (emocinei) gerovei palankią, saugią ir sveiką aplinką, stiprinti asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatą. Dėkojame asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios dar 2021 m. dalyvavo pilotuojant ar vykdant Darbuotojų psichologinės gerovės užtikrinimo asmens sveikatos priežiūros sistemoje veiksmų 2021–2024 metų plano (toliau – Planas) priemones, ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo šiais metais.

Praėjusių metų Plano priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai buvo viešai pristatyti š. m. kovo 4 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) organizuotame nuotoliniame renginyje „Psichologinės gerovės kūrimas medikų bendruomenėje: naujos iniciatyvos“. Džiaugiamės, kad renginio metu kartu su medikų bendruomenės atstovais, juos atstovaujančiomis organizacijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigų steigėjais, medikų psichologinės gerovės kūrimu besidominčiais asmenimis buvo dalijamasi psichologinei gerovei kurti skirtų iniciatyvų turiniu, teorinėmis bei praktinėmis vykdymo įžvalgomis tiek iš šioje srityje dirbančių profesionalų, tiek iš medikų perspektyvos. Buvo skaitomi pranešimai psichologinio smurto atpažinimo ir tinkamo reagavimo, tyrimų nagrinėjimo dėl smurto atvejų, pasirengimo psichologinių krizių valdymui, supervizijų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, konfliktų valdymo temomis. Nedalyvavusius, tačiau norinčius išsamiau susipažinti, kviečiame peržiūrėti renginio įrašą, kuris yra prieinamas Ministerijos Facebook paskyroje(https://www.facebook.com/sam.lt/videos/4932498183537644).

Pažymime, kad vykdant Planą 2021 m. gruodžio 9 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-2782 „Dėl darbo grupės skundams dėl psichologinio smurto (mobingo) apraiškų nagrinėti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ yra sudaryta ir nuolat veikianti darbo grupė skundams dėl psichologinio smurto (mobingo) apraiškų nagrinėjimo (toliau – Darbo grupė). Būtina paminėti, kad be kitų Darbo grupei priskirtų funkcijų, ji nagrinėja Ministerijoje gautus asmenų skundus dėl psichologinio smurto (įskaitant mobingą) patiriamo Ministerijoje, Ministerijai pavaldžiose įstaigose arba kitose Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose viešosiose ir biudžetinėse įstaigose arba, esant poreikiui, sprendžia dėl gauto skundo ar jo dalies perdavimo nagrinėti kitiems Ministerijos struktūriniams padaliniams ir/ar persiuntimo Valstybinei darbo inspekcijai bei kitoms kompetentingoms institucijoms. Be to, Darbo grupė nagrinėdama skundą, vertina gautos informacijos apie psichologinio smurto atvejį aplinkybių išsamumą, pagrįstumą bei vertina pagrindo pradėti Ministerijos darbuotojo ar Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovo galimo darbo pareigų pažeidimo tyrimą pakankamumą.

Pakartotinai informuojame, kad skundus dėl psichologinio smurto (įskaitant mobingą) galima pateikti Nemokamos linijos telefonu Nr. 8 800 66004 (norint pranešti apie mobingą darbe, reikia spausti 2-tą), užpildant formą (https://sam.lrv.lt/lt/pranesk-apie-nusizengimus/pranesk/pranesk-apie-mobinga-sveikatos-prieziuros-istaigose), paskelbtą Ministerijos interneto svetainėje, bei kitais įprastais būdais – oficialiu raštu ar elektroniniu paštu (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Atkreipiame dėmesį, kad skundų dėl psichologinio smurto nagrinėjimo procese Ministerija glaudžiai bendradarbiauja su Valstybine darbo inspekcija, kuri š. m. kovo mėnesį parengė Metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbe prevencijai užtikrinti (toliau – Rekomendacijos) ir viešina savo interneto svetainėje (http://www.vdi.lt/AtmUploads/PREVENCIJA.pdf). Kaip nurodyta Rekomendacijose, jomis siūloma vadovautis darbdaviams, siekiant įgyvendinti psichologinio smurto darbo aplinkoje prevenciją, tačiau jos neapriboja darbdavių teisių priimti ir taikyti kitas priemones, užtikrinančias geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą.

Asmens priežiūros įstaigų vadovų maloniai prašome supažindinti savo darbuotojus su rašte pateikta informacija dėl darbuotojų psichologinės gerovės klausimų bei informavimo apie smurtą galimybių, o savivaldybių administracijų – užtikrinti, kad siunčiamo rašto informacija būtų pasidalyta su joms pavaldžiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys

 

 

 

 

JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework