Slapukai naudojami norint užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, taip pat stebėtilankymosi Svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

 

PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS ŠIAULIŲ RAJONE

 

 

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras įgyvendina projektą „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinių grupių gyventojams Šiaulių rajone“ 

Veiksmų programa

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Prioritetas

8 prioritetas „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė

08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Projekto pavadinimas

„Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas tikslinių grupių gyventojams Šiaulių rajone“ 

Projekto numeris

 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2019 – 2020 m.

Trumpas projekto esmės aprašymas

Projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūrą Šiaulių rajone.

Siektini rezultatai

Projekto įgyvendinimo metu Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigos atnaujins patalpas, įsigys medicininę įrangą bei baldus.

Projekto vykdytojas

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Projekto partneriai

VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Finansavimo šaltiniai

Europos Sąjungos​​ regioninės plėtros fondo lėšos;

Savivaldybės biudžeto lėšos;

Projekto vertė Eur

229 105,05

Paramos lėšos Eur

211 922,17

Savivaldybės lėšos Eur

17 182,88

 

 

Copyright © 2020 Šiaulių raj. PSPC. All Rights Reserved. Created by Joomdev.